Louis de Poortere

Monochromes - colours 2411 Blue-2582 Dark Blue-5290 Red-5503 Burgundy-6517 Dark Brown-7151 Copper

Specificaties en/of opmerkingen

Wool/ Jute/ Coton

De resultaten op deze pagina dienen slechts ter indicatie. Test ook altijd zelf op een onopvallende plaats op kleur- en materiaalbestendigheid.

Deze producten zijn probleemloos toe te passen

Deze producten toepassen met enige voorzichtigheid

De kleur van dit materiaal kan iets veranderen bij gebruik van James Vlekkenwonder. Om dit (grotendeels) te voorkomen dien je, direct nádat de vlek verdwenen is, James Vlekkenwonder te neutraliseren door een natte badstof handdoek op de behandelde plek te plaatsen en zo te laten drogen.

Deze producten kunnen niet worden toegepast

Geen van de geteste producten vallen in deze categorie.