BéWé

Villanova

Specificaties en/of opmerkingen

Geen gegevens beschikbaar voor deze kwaliteit.

De resultaten op deze pagina dienen slechts ter indicatie. Test ook altijd zelf op een onopvallende plaats op kleur- en materiaalbestendigheid.

Deze producten toepassen met enige voorzichtigheid

De kleur van dit materiaal kan iets veranderen bij gebruik van James Vlekkenwonder. Om dit (grotendeels) te voorkomen dien je, direct nádat de vlek verdwenen is, James Vlekkenwonder te neutraliseren door een natte badstof handdoek op de behandelde plek te plaatsen en zo te laten drogen.

Deze producten kunnen niet worden toegepast

Dit James product kan NIET worden toegepast op deze kwaliteit.

Dit James product kan NIET worden toegepast op deze kwaliteit.