Europese projecten

Hygiene for health

James participeert sinds 2007 in het Europese project Hygiene for Health. Vanuit de Duitse regio NRW heeft de Fachhochschule Niederrhein samen met het wfk-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie e.V. in samenwerking met het Liof een Interreg project aangevraagd met de titel ‘Hygiene for health’. Dit project wordt in de ruimste zin des woords ingevuld.

In dit project, wordt kennis uitgewisseld tussen Limburgse MKB bedrijven en kennisinstituten uit Limburg en Nordrhein Westfalen (D). Bij TNO Eindhoven wordt gekeken naar productontwikkeling, materialen (waaronder ook coatings, metalen en plastics) en uiteindelijk reinigingsprocessen voor medische producten.

De MKB bedrijven kunnen vraagstukken met verschillende thema’s neerleggen bij deze kennisinstituten, waarna in overleg naar oplossingen wordt gezocht.