Innovation Officer bij James

Elk MKB weet dat continue vernieuwing van producten en diensten noodzakelijk is om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Stilstand is achteruitgang. Innoveren is niet aalleen noodzakelijk maar biedt ook kansen. Zeker ook voor het MKB, de motor van de Limburgse economie voor wat betreft werkgelegenheid en innovatie.De Provincie Limburg draagt met een goed doortimmerd programma een behoorlijke steen bij aan de versterking van het innovatievermogen van het Limburgse MKB.

james-set.jpg

Christine heeft ons op de weg geholpen om de verpakkingen van James producten in de toekomst cradle-to-cradle te maken (zie foto).

Het Innovatieprogramma wordt uitgevoerd door NV Industriebank LIOF en Syntens.Onderdeel van dit Innovatieprogramma zijn de Bedrijfsgerichte regelingen binnen het Operationeel Programma Zuid-Nederland.James B.V. heeft van 2008 tot 2010 met succes gebruik gemaakt van deze regeling. Een Innovation Officer moet als aanjager tot innovatie functioneren binnen de MKB-onderneming. Het belangrijkste aandachtspunt ligt hierbij op het detecteren van innovatiekansen en het daadwerkelijk implementeren van innovatie. De Innovation Officer moet hiertoe kennis van veranderingsprocessen en kennis van innovatieprocessen inbrengen. Doel moet zijn, de positie van de MKB-onderneming te versterken door hen in staat te stellen hun bijdrage aan productvernieuwing, kostprijsreductie en versnelling van productintroductie bij hun klanten te verbeteren. Laat u nu verrassen wat onze Innovation Officer in twee jaar tijd voor ons MKB-bedrijf behaald heeft.

De innovatieve kracht van James
Het bedrijf James is continue bezig met innoveren, om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie.Maar innoveren kost geld.

Dankzij de subsidie van OP-Zuid heeft James Christine Kempchen 2008 in dienst kunnen nemen met als doel, diverse innovatieve ideeën om te zetten naar acties in de praktijk. Wij zullen u nu een aantal van haar innovatieve projecten voorstellen.

MKB-innovatieprijs
James werd in 2008 met haar testmachine QMC-007 geselecteerd door een vakjury bij de laatste vijf bedrijven voor de MKB Limburg innovatieprijs. Met deze wereldwijd unieke testmachine kan voor iedere tapijt of meubelstof het onderhoud objectief in kaart worden gebracht. James is hierbij tweede geworden. Uit het juryrapport kwam naar voren, dat men James een uniek bedrijf vond met een frisse manier van ondernemen. Men was onder de indruk van opgebouwde kennis en het feit dat we zoveel innovatieve ideeën uitvoeren met zo weinig mensen.

Ontwikkeling van nieuwe verpakkingen
Als innovatief ondernemen is James in aanmerking gekomen voor een cradle-to-cradle voucher. Deze voucher werd vrijgegeven door de Limburgse regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Industriebank (LIOF). Doel van deze voucher is om Limburgse bedrijven kennis te laten maken met het cradle-to-cradle concept. Dit is een nieuwe en ver gaande visie op duurzaamheid die het principe huldigt dat afval van het een, voedsel is voor het ander. Binnen dit traject is James gestart haar verpakkingen te laten onderzoeken om te komen tot een oplossing, die aan deze filosofie voldoet. Ook dit traject werd door Christine gecoördineerd. De realisatie van deze ideeën in de komende tijd zal dan ook bij haar liggen.

ERUTAN-tapijt
Er lag al langer bij James het idee om een volledig recyclebaar biobased tapijt te ontwikkelen, dat volledigbestaat uit natuurlijke materialen en afstand neemt van synthetische producten zoals latex. Hiermee slaat James een brug tussen (wetenschappelijk) onderzoek en een toepassing in het bedrijfsleven met een grote unieke markt­waarde. Het projectidee vormt een revolutie in de productie van textiele vloerbedekking. Door toepassing van innovatieve en ecologisch-verantwoorde (bio)processen zal het voor het eerst mogelijk zijn, de biologische kringloop van textiele vloerbedekking volledig te sluiten, omdat alle afval weer teruggenomen kan worden voor een volgende bestemming.

Christine kijkt terug
Innovatie is boeiend en het maakt me blij dat ik binnen mijn twee jaar dienstverband bij James tot dit succes heb kunnen brengen. Door het aanhalen van het nieuwe subsidietraject ERUTAN heb ik mijn bestaansrecht bij James voor de komende twee jaar kunnen garanderen en ben ik ervan overtuigd dat wij ook na die tijd de innovatieve ondernemerschap voort kunnen zetten.

Het doel als Innovation Officer bij James heb ik dus met plezier en succes in combinatie met een goed functioneren team. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Limburg in het kader van OP-Zuid.

  • Europian Union
  • Op Zuid
  • Provicie Limburg
  • Min. Economische Zaken
  • Syntens
  • Erutan

Het ERUTAN-project vormt de innovatieve kern van James tot aan de presentatie van deze duurzame wollen vloerbedekking op de Floriade 2012.

Deel dit bericht!

Er is nog meer te ontdekken

Demi Ueberbach

De Grote Zomerschoonmaak

Met onze tips & tricks zorg je ervoor dat de zon niet het enige is dat gaat stralen deze zomer!