Ligne Pure

Adore - colours 207.001.910-207.001.920-207.001.500-207.001.610-207.001.900-207.001.950-207.001.100

Specificaties en/of opmerkingen

100% polyester

De resultaten op deze pagina dienen slechts ter indicatie. Test ook altijd zelf op een onopvallende plaats op kleur- en materiaalbestendigheid.

Deze producten toepassen met enige voorzichtigheid

Geen van de geteste producten vallen in deze categorie.

Deze producten kunnen niet worden toegepast

Geen van de geteste producten vallen in deze categorie.